Η Φιλοσοφία μας

Βασικό μέλημα της διοίκησης είναι η προάσπιση της υγείας του καταναλωτή. H ποιότητα και η υγιεινή των προϊόντων διασφαλίζεται με συνεχείς ποιοτικούς ελέγχους, που ξεκινούν από την παραλαβή των πρώτων υλών ως την παραγωγή των τελικών προϊόντων, καθόλη την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας, μέσω του εφαρμοζόμενου συστήματος ISO 22000.

Επίσης, το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό (με σεμινάρια και συνεχείς διαλέξεις σε θέματα ορθού χειρισμού του παγωτού καθώς και κανόνων σωστής υγιεινής και ασφάλειας στα τρόφιμα), συμβάλει ουσιαστικά στην διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και στην προάσπιση της υγείας του καταναλωτή.

Παρά τις δυσκολίες στην εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά των παγωτών, η εταιρεία ALFA συνεχίζει να πρωτοπορεί, παράγοντας υψηλής ποιότητας προϊόντα, κερδίζοντας έτσι την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη ολοένα και περισσοτέρων καταναλωτών και αποδεικνύοντας ότι η ιστορία της είναι η ιστορία του παγωτού στην Ελλάδα.