Αυθεντικό Ελληνικό γιαούρτι από την Κεντρική Μακεδονία και αυθεντικό σιρόπι βύσσινο που παρασκευάζουμε με παραδοσιακό τρόπο.