Μέλι Ερείκης από την ορεινή Αρκαδία και καρύδι, συνδυασμένο με φρέσκο γάλα.